ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Merkez, okullara yönelik olarak Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi modelinden kaynaklanan müdahalelerle ilgilenmektedir.

Önerilen projeler özellikle Bilişsel Davranışçı Oyun Müdahalesi (CBPI) üzerine yapılan araştırma çalışmalarından esinlenmektedir. Özellikle, proje tekliflerinin amacı, bilişsel-davranışsal bir müdahale kapsamında, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı yoluyla okul ortamına oyunu dahil etmektir.

Teklifler, öğretme-öğrenme süreçlerinin kahramanlarını aktif olarak sürece dahil etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu nedenle, müdahalenin etkililiğini artırabilmesi için, sadece bilgi ve enformasyon aktarımına indirgenemeyeceği, öğretmenleri de içeren bir sürece dahil etmesi gerektiği

1. Sistemdeki kaynakların ve zorlukların tanımlanması;

2. Ortaya çıkan sorunlara yönelik yanıt ve/veya çözüm stratejilerinin birlikte oluşturulması;

3. Eğitime katılan öğretmenlere sınıfta ve meslektaşlarıyla deney yapmaları için eşlik etmek;

4. Meydana gelen değişim ve dönüşümlerin analizi ve yeni eğitim yollarının yeniden tanımlanması.

PROJELER NASIL ORGANİZE EDİLİYOR?

Öncelikle, eğitim modeli tüm bu hedefleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Aslında bu, beş aşamada gerçekleştirilen bir eğitim-eşlik sürecidir.

aşamalarıSüreçlerHedeflerUygulama
IHassaslaştırmaOkulda oyun terapisi için ön koşulları bildirmek ve iletmekKüçük ve büyük gruplar halinde toplantılar
IIBilgi toplamaMüdahaleye konu olan sorunun tanımıÇocuklar ve öğretmenler hakkında bilgi toplanması; küçük ve büyük gruplar halinde toplantılar
IIIMüdahale-EşlikSaha gözlemlerinin toplanması, müdahale uygulamalarının tanımlanması ve uygulanmasıÖnerilen vakaların analizi; bireysel ve/veya küçük grup toplantıları
IVDengeBaşlangıç hedefleriyle ilişkili olarak müdahalelerin eleştirel analiziKüçük ve büyük gruplar halinde toplantılar
VTakipGerçekleştirilen müdahalelerin zaman içindeki performansının doğrulanmasıKüçük ve büyük gruplar halinde toplantılar

Eğitim modeli, okul tarafından açıkça talep edilen tüm müdahale konuları için geçerlidir. Uygulanması, okul yılı boyunca dağıtılan bir dizi toplantıyı içerir. Buna ek olarak, toplantı düzenlemeleri ve müdahale zamanları, okulun kaynakları ve uygunluğuna bağlı olarak projenin okul irtibat kişileri ile tanımlanır.

PROJE HEDEFLERİ

Öğretmenlere, öğrenci gruplarını aktif ve işlevsel bir şekilde yönetmek ve onlarla ilişkilerini geliştirmek için araçlar sağlayan hedefli eğitim sunmak. 

Faaliyetler özellikle şunları amaçlamaktadır: 

– Öğrencilerle ilişki ve iletişimin geliştirilmesi

– Öğrencilerin geniş bir beceri yelpazesi geliştirmelerine yardımcı olmak.

– Öğrencilerin sınıf ve diğer okul ortamlarına uyumunu iyileştirmek.

– Akran ilişkilerini geliştirin.

– Zorbalık, okul şiddeti ve diğer ilgili sorunların önlenmesi.

– Risk altındaki öğrencilerin sorunlarının ele alınması.

– Öğrenmenin önündeki duygusal ve davranışsal engellere müdahale etmek.

– Umut ve okul adaptasyonu üzerine çalışmak.

GELECEK OKUL YILI İÇİN ON-LINE EĞİTİM PROJELERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ