OPERASYONEL YÖNETİM

OPERASYONEL YÖNETİM

Maria A. Geraci

BDOT Araştırma Merkezi Yöneticisi

Operasyonel Yönetim, Maria A. Geraci tarafından kurulan BDOT Araştırma Merkezi’ne aittir.

Merkezin amacı, Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi konusunda eğitim ve araştırmaları desteklemektir. Merkez, oyunla bütünleştirilmiş bilişsel-davranışçı bir modelin uygulanması yoluyla çocuğun gelişimini ve iyi oluşunu desteklemek için klinik, eğitim ve araştırma faaliyetleri sunar.

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi müdahaleleri, çocuklara yönelik bir BDT psikoterapi ortamında veya bir okul ve/veya hastane bağlamında gerçekleştirilebilir.

Merkezin amacı, özellikle aşağıdakileri hedefleyen çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmektir:

– önleme ve tedavi faaliyetleri

– bilimsel araştırma

– mesleki ve bilimsel eğitim

– psikometrik araştırma araçlarının inşası ve bilimsel üretim

error: Contenuto protetto!
Free Book Cognitive behavioral play therapy

Free Ebook Cognitive Behavioral Play Therapy

Thank you for signing up! Check your email for download your free E-book and enjoy it. If you don't see an email from info@cbpt.org check the spam!