OPERASYONEL YÖNETİM

OPERASYONEL YÖNETİM

OPERASYONEL YÖNETİM, OPERASYONEL YÖNETİM, Cognitive Behavioral Play Therapy

Maria A. Geraci

BDOT Araştırma Merkezi Yöneticisi

Operasyonel Yönetim, Maria A. Geraci tarafından kurulan BDOT Araştırma Merkezi’ne aittir.

Merkezin amacı, Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi konusunda eğitim ve araştırmaları desteklemektir. Merkez, oyunla bütünleştirilmiş bilişsel-davranışçı bir modelin uygulanması yoluyla çocuğun gelişimini ve iyi oluşunu desteklemek için klinik, eğitim ve araştırma faaliyetleri sunar.

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi müdahaleleri, çocuklara yönelik bir BDT psikoterapi ortamında veya bir okul ve/veya hastane bağlamında gerçekleştirilebilir.

Merkezin amacı, özellikle aşağıdakileri hedefleyen çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmektir:

– önleme ve tedavi faaliyetleri

– bilimsel araştırma

– mesleki ve bilimsel eğitim

– psikometrik araştırma araçlarının inşası ve bilimsel üretim

error: Contenuto protetto!