YAYINLAR

İTALYAN PSİKOLOGLARIN KLİNİK UYGULAMALARINDA OYUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN ANKET.

Hedefler

4-5 Kasım 2022’de düzenlenen ilk BDT-İtalya kongresinde sunulan bu bildiride, BDT yönelimli psikoterapistlerin klinik uygulamada oyunu kullanma sıklığını anlamak; terapötik ortamda oyunun hangi özellikleriyle kullanıldığını bilmek; kaçının özel eğitim aldığını ve Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisini (BDT) bilip bilmediklerini öğrenmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar

Bu anketin sonuçları, oyunun her yaşta, terapötik yolun farklı aşamalarında ve farklı amaçlarla kullanılabilmesi nedeniyle İtalyan psikoterapistlerin, özellikle de BDT yönelimli olanların klinik uygulamalarında önemli bir unsur olduğunu göstermiştir. Anket, oyunun kullanımına yönelik büyük ilginin altını çizmektedir. Ancak, bu anket aynı zamanda oyunun gelişimsel bilişsel-davranışçı psikoterapide nasıl uygulanabileceğine dair bilgi eksikliğini de vurgulamaktadır.

BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ İLE AGRESİF DAVRANIŞ VE DAVRANIM BOZUKLUKLARI: TEK BİR VAKA ÇALIŞMASI.

Hedefler

7-10 Eylül 2022 tarihlerinde Barselona’da düzenlenen EABCT 2022- 52. Avrupa Davranışsal ve Bilişsel Terapiler Birliği kongresinde sunulan bu çalışma, BDT tedavisinin problem davranışların azaltılması ve agresif davranış ve davranış problemlerinin yönetilmesine yönelik başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi üzerindeki etkinliğini doğrulamayı amaçlamaktadır.

Örnek olay incelemesi

Agresif davranış ve davranış sorunları olan 8 yaşındaki çocuğa 6 aylık bir süre boyunca 20 seans BDT uygulanmış ve üç zaman noktasında değerlendirilmiştir: tedavi öncesi (T1), tedavi sonrası (T2) ve 12 aylık takip (T3). Her değerlendirmede ebeveynler ve öğretmenler Çocuk Davranış Kontrol Listesini (Achenbach ve Rescorla; 2001) ve Conners Derecelendirme Ölçeklerini (Conners, 2007) doldurmuştur. Ayrıca, agresif davranışların başlangıçta izlenmesi ve davranış problemlerinin sıklığı hakkında veri toplanmıştır.

Müdahale

Müdahale, S. Knell (1999) modelinin aşamaları takip edilerek geliştirilmiştir: giriş/oryantasyon, değerlendirme, ara ve sonuç. Oyun terapisi aktiviteleri (Kaduson, Schaefer, 2002), kukla, hikaye anlatımı ve dışavurumcu sanatların kullanımı yoluyla problem çözme, okuryazarlık ve duygusal düzenlemeyi geliştirmek için kullanılmıştır.

Sonuçlar

Bu çalışmanın sonuçları, BDT’nin saldırgan davranışların düzenlenmesi üzerindeki etkinliğini göstermiştir. Veriler özellikle, BDT’nin oyun terapisi etkinlikleri yoluyla küçük çocuklara uyarlanmasının davranışsal düzenlemeyi ve inançların yer değiştirmesini kolaylaştırarak duygusal-davranışsal sorunların azaltılmasını ve uyumlu düşünce ve davranışların geliştirilmesini sağladığı hipotezini desteklemektedir. 

BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ (CBPT) VE DUYGUSAL DÜZENSİZLİK: TEK BİR VAKA ÇALIŞMASI

Hedefler

ICCP 2021: 10th International Congress of Cognitive Psychotherapy – VIRTUAL CONGRESS, 13-15 Mayıs 2021’de sunulan bu çalışma, BPT tedavisinin problem davranışların azaltılması ve duygusal düzenlemeyi amaçlayan başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi üzerindeki etkinliğini doğrulamayı amaçlamaktadır.

Örnek olay incelemesi

Bu vaka, öfke kontrolü sorunları olan 7 yaşında bir erkek çocuğudur. Çalışma tasarımı: tedavi öncesi (T1), tedavi sonrası (T2) ve 30 aylık takip (T3) değerlendirmesi. Kullanılan araçlar Çocuk Davranış Kontrol Listesi (Achenbach ve Rescorla; 2001); Conners Derecelendirme Ölçekleri (Conners, 2007) ve problem davranışların başlangıçtaki sıklığının izlenmesidir.

Müdahale

Müdahale protokolü 6 aylık bir süre boyunca 15 BPT seansı şeklinde yapılandırılmıştır. Güvenli bir iklim ve çocuğun kabulünü sağlamak için daha önce 12 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi – CCPT seansı gerçekleştirilmiştir. Müdahale, S. Knell modelinin (1999) adımları takip edilerek geliştirilmiştir: giriş/oryantasyon, değerlendirme, geliştirme ve sonuç.

Sonuçlar

Oyun terapisi etkinlikleri (Kaduson, Schaefer, 2002) kukla, hikaye anlatımı ve dışavurumcu sanatların kullanımı yoluyla problem çözme, okuryazarlık ve duygusal düzenlemeyi geliştirmek için kullanılmıştır.

YAYINLAR, YAYINLAR, Cognitive Behavioral Play Therapy

MANUEL: BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ

Bilişsel-davranışçı oyun terapisi nedir

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi, bilişsel ve davranışsal teknikleri küçük çocuklarla oyun ortamında uyarlayan bir müdahaledir. Bu müdahale, çocuğun çeşitli sorunlarla birlikte terapötik sürece doğrudan katılımını vurgular. Buna ek olarak, çocuğun ilerlemesi hakkında bilgi toplamak, izlemek ve terapötik hedeflere ulaşmak için anahtar yönergeler vererek müdahale etmek için ebeveynlerle düzenli toplantılar planlanmaktadır.

Amaçlar

Bilimsel kanıtlar ışığında, bu kitapta yazar, gelişimsel psikoterapi yoluna yerleştirilmiş Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi modelinin, çocukların ve ailelerinin psikolojik sıkıntılarına anında ve somut bir yanıt sağlayabileceğini savunmaktadır.

error: Contenuto protetto!