BİLİMSEL ARAŞTIRMA

MİSYON

BDOT Araştırma Merkezi, Bilişsel-davranışçı terapinin (BDT) bilimsel kanıtlara dayandığından en sağlam müdahale yaklaşımı olmasına rağmen, küçük çocuklara uygulanabilirliğinin sınırlı olduğuna dair klinik ortamda kazanılan farkındalıktan ortaya çıkmıştır.

Aslında henüz yeterli bilişsel beceriler geliştirmedikleri için çocukların bu terapinin standart yapısından yararlanmaları zordur.

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi, oyunu bilişsel-davranışçı terapiye entegre etmeyi amaçlar.

Merkez, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bilişsel-davranışçı terapinin çeşitli müdahale alanlarında çocuklara oyun yoluyla (Knell, 1993a, 1994, 1997, 1998, 1999; Knell, Moore, 1990; Knell, Ruma, 1996, 2003; Knell, Dasari, 2006) aktarılabileceğini fazlasıyla göstermiş olan, yöntemin kurucusu Susan M. Knell’in (1993) çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Özellikle son 20 yılda, birçok vaka çalışması, seçici konuşmazlık (Knell, 1993b), ayrılma anksiyetesi (Knell, 1999), anksiyete bozuklukları (Knell, 1999; Knell ve Dasari, 2006) tanısı konan çocuklarla birlikte cinsel istismara uğramış (Knell ve Ruma, 1996, 2003), uyku sorunları olan (Knell, 2000) ve ebeveynleri boşanan (Knell, 1993a) çocuklarda müdahalenin etkinliğini vurgulamıştır.

HEDEFLER

– Erken çocukluk döneminde BDOT’un klinik kullanımı için yapılandırılmış bir teorik çerçeve sağlamak üzere teorik kanıtlarla toplanan bilimsel kanıtların birleştirilmesi,

– Hastane ve okul ortamlarında etkinliğinin deneysel olarak doğrulanması (BDOM, Bilişsel-Davranışsal Oyun Müdahalesi),

– Duygusal-davranışsal sorunları olan çocukların geniş ve heterojen örneklemleri üzerindeki etkinliğinin deneysel olarak doğrulanması,

– Çeşitli değişkenler (anksiyete düzeyi, depresyon, yaşam kalitesi, duygusal bozukluk vb.) üzerindeki etkinliğinin deneysel olarak doğrulanması,;

– BDOT’un teorik modeli ve yöntemleri doğrultusunda değerlendirme araçlarının oluşturulması ve doğrulanması.

ORTAKLIK

BDOT Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası psikoloji sektörünün önemli bilimsel gerçeklerini dikkate alarak araştırma projeleri yürütür.

İtalya’da Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

CBPT nasıl ve ne zaman kullanılır?

CBPT’nin Tarihçesi

Fotoğraf: Freepick
error: Contenuto protetto!