HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA, HAKKIMIZDA, Cognitive Behavioral Play Therapy

Bilişsel davranışçı teori (BDT) teknikleri ve bir çocuğun gelişim aşamalarında Oyun Terapisinin kullanımı üzerinde çalışan, İtalyan ve Amerikalı bilginlerden oluşan dinamik bir grubuz. Hem konuları hem de araştırma alanlarını birleştirerek,  Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi (BDOT) alanındaki uygulamaları, eğitimleri ve araştırmaları yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız.

BDOT, esasen yetişkinler için kavramsallaştırılan birkaç bilişsel davranışçı teoriden (BDT) türetilmiştir.

Dr. Susan Knell (1993), yetişkin BDT ilkelerini çocuklara uyarlayarak ve BDT yaklaşımlarını oyun terapisine entegre ederek yaklaşımı geliştirmiştir. Çocukların problemlerle başa çıkabilmeleri için etkili baş etme stratejileri geliştirmelerine yardım etmek üzere oyunu uyumlu düşünce ve davranışlarla birleştirmiştir.

Günümüzde, Maria A. Geraci tarafından kurulan BDOT Araştırma Merkezi, dünyada Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi konusunda eğitim ve araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Merkez, oyunla bütünleştirilmiş bilişsel-davranışçı bir modelin uygulanması yoluyla çocuğun gelişimini ve iyi oluşunu desteklemek için klinik, eğitim ve araştırma faaliyetleri sunar.

BILIŞSEL-DAVRANIŞÇI OYUN TERAPISI (BDT) NEDIR?

BDOT, bilişsel ve davranışsal müdahaleleri bir oyun terapisi paradigması içinde bütünleştirir.

Oyun etkinliği, sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinde olduğu gibi, problem çözme becerilerinin gelişimini desteklemek için kullanılır. Bu nedenle BDOT, bilişsel-davranışçı terapi ilkelerine dayanan ve bunları çocuğun gelişim düzeyine uygun hale getiren kavramsal bir çerçeve ortaya koyar.

Özellikle küçük çocuklar için oyun terapisi müdahaleleri tasarlamak, çocukların terapiye doğrudan katılımını kolaylaştırır. Psikoterapist, bu tür gelişimsel açıdan uygun müdahaleler sunarak, çocukların başka şekilde erişemeyecekleri bir tür psikoterapiden yararlanmalarını sağlar.

BDOT aracılığıyla, daha uyumlu başa çıkma becerilerini öğrenmek ve yapılandırılmış, hedef odaklı etkinlikler sunmak mümkündür. BDOT ayrıca çocuğun seansta spontane bir katkıda bulunması ve deneyimlerini başarılı bir şekilde ifade etmesi için bir alan sağlar.

Resmi tasarlayan: Freepik 
error: Contenuto protetto!