Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz önemlidir. CBPT Araştırma Merkezi gizliliğinize saygı duyar ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt eder. Toplayacağımız bilgilere ve bilgileri nasıl kullanacağımıza ilişkin politikamızı (veya gizlilik politikamızı) bilmenizi istiyoruz ve bilgilerinizin veya verilerinizin nasıl toplanacağı ve kullanılacağı konusunda size seçenekler sunuyoruz. Web sitemizi (cbpt.org) ziyaret ederek ve kullanarak ve verilerinizi CBPT Araştırma Merkezi’ne başka bir şekilde sağlayarak, bu gizlilik politikasındaki şartları kabul etmiş olursunuz. Bu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenecektir, bu nedenle zaman zaman yeniden okuduğunuzdan emin olun. Bu gizlilik bildiriminin şartlarını kabul etmiyorsanız, web sitesini kullanmayın veya bize herhangi bir bilgi vermeyin veya bu gizlilik bildiriminde açıklandığı gibi hareket etmeyin.

Yetkili kullanıcılar. Web sitesi doğrudan değildir ve 18 yaşın altındaki kişilerin erişimi ve kullanımı için tasarlanmamıştır. Kasıtlı olarak 18 yaşın altında olduğuna inandığımız kullanıcılardan kişisel bilgi toplamıyor veya kullanmıyoruz.

Tedavinin sahibi ve amacı. CBPT Araştırma Merkezi, kullanıcının tedavisinden ve kişisel verilerinden sorumludur. CBPT Araştırma Merkezi’nin bilgilerinizi ve verilerinizi toplama ve işleme amaçları (sınırlama olmaksızın) şunları içerir:

– CBPT üyelik ilişkinizi sürdürmek ve size CBPT üyeliğinin avantajlarını sunmak

– Sizinle e-posta, posta ve telefon yoluyla iletişim kurabilmek için

– CBPT ile ilgili faaliyetler hakkında sizi bilgilendirmek için

– Sizi CBPT Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklere davet etmek için

– Size haber bültenleri göndermek için

Hakkınızdaki kişisel verileri yalnızca yasal dayanaklarımız varsa toplayacak ve işleyeceğiz. İşleme için yasal dayanak, tarafınızdan kurulan üyelik ilişkisine uygunluğun yanı sıra, bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekilde bilgilerinizi sağlayarak oluşturduğunuz rızanızdır.

İşlenen veri türleri, işlemenin amacı ve niteliği, yasal dayanak ve reddetmenin sonuçları

Sitede Gezinme

Bu Siteyi işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları sırasında, iletimi İnternet iletişim protokollerinin kullanımına bağlı olan bazı kişisel veriler edinir. Bu tür verileri sağlamayı teorik olarak reddetmenin Siteye başvurmayı imkansız hale getireceği sonucuna varılır.

Bu veri kategorisi, kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların ve terminallerin IP adreslerini veya alan adlarını, talep edilen kaynakların URI / URL (Uniform Resource Identifier / Locator) adreslerini, talebin zamanını, talebin sunucuya gönderilmesinde kullanılan yöntemi, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutunu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (başarılı, hata vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreleri içerir.

Web hizmetlerinin kullanımı için gerekli olan bu veriler ayrıca aşağıdaki amaçlarla da işlenmektedir:

 1. hizmetlerin kullanımı hakkında istatistiksel bilgi edinmek (en çok ziyaret edilen sayfalar, zamana veya güne göre ziyaretçi sayısı, coğrafi menşe alanları, vb;)
 2. sunulan hizmetlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

Navigasyon verileri toplandıktan hemen sonra silinir (adli makamlar tarafından suçların tespit edilmesi ihtiyacı hariç).

Verilerinizin bu amaçla işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının b) bendi uyarınca, Siteye basit erişim nedeniyle zımni olarak kabul edilecek olan talebinizin yerine getirilmesidir; bu nedenle, işlemeye izin vermek için onayınız gerekli değildir.

Tanımlama verileri

Site içerisinde, ilgili tarafların CBPT Araştırma Merkezine kişisel verilerini veya bilgi talep etmek, başvurularını önermek, kayıt yaptırmak amacıyla Kuruluşla iletişim kurmak için kullanılacak iletişim bilgilerini sağlayabilecekleri çeşitli bölümler bulunmaktadır. kurslara, eğitime adanmış platforma kaydolmak, FAD’ye adanmış platforma kaydolmak ve CBPT Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi olarak sunulan tüm hizmetlere erişmek için

Bu durumda, işleme nesnesi, formlar ve kılavuz alanları aracılığıyla iletilen kullanıcının kişisel kimlik verilerinin (örneğin, ad, soyad, iletişim verileri vb.) yanı sıra – Özgeçmişlerini gönderenler için – eğitim hakkında bilgiler, açık iş pozisyonları için adayların deneyimleri, kültürel ve mesleki ilgi alanları ve ayrıca CBPT Araştırma Merkezi’nin çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ilgili tarafça serbest formatta gönderilen diğer bilgilerdir.

İlgili tarafın verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR’nin 6. Maddesinin birinci fıkrasının b) bendi uyarınca, Sitede bulunan formlara basit erişim nedeniyle zımni olarak kabul edilecek olan talebinin yerine getirilmesidir; bu nedenle, işlemeye izin vermek için onayınız gerekli değildir.

İlgili tarafın verileri, Merkezin eğitim teklifiyle ilgili materyallerin (Kurslar, Etkinlikler, yayınlarımız, vb.) gönderilmesi amacıyla da işlenebilir; sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanak, ilgili tarafın verip vermemekte serbest olduğu ve her durumda istediği zaman iptal edebileceği rızasıdır.

Web sitesi aracılığıyla alınan kişisel veriler, işleme amaçlarına ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

CBPT Araştırma Merkezi’nin hizmetlerini bilgilendirmek ve tanıtmak amacıyla işlenen kişisel verilerle ilgili olarak, bunlar orantılılık ilkesine uygun olarak ve her halükarda işleme amaçları gerçekleştirilinceye veya ilgili tarafça özel rıza iptal edilinceye kadar saklanacaktır.

Hiçbir otomatik karar verme süreci uygulanmaz ve veri sahiplerinin profili çıkarılmaz; Veri Denetleyicisi, kitlesel ve kitlesel olmayan postalara dahil etmeden, tanıtım materyallerinin gönderilmesine onay veren kişilerin ihtiyaçlarına yanıt veren hedefli reklam kampanyaları ve haber bültenleri oluşturmak için kullanıcılar tarafından ifade edilen ilgi alanlarını yalnızca analitik bir şekilde doğrular. talep edilen bilgilerle ilgili.

Bu web sitesine bağlı mevcut hizmetlerin (örneğin E-Öğrenim platformu, kayıt platformu) kullanımı için gerekli kişisel kimlik verilerinin işlenmesi için lütfen özel bilgilere bakın.

Çerezler ve diğer izleme sistemleri

Çerezler kullanıcı profili oluşturmak için kullanılmaz ve diğer izleme yöntemleri de kullanılmaz. Daha fazla bilgi için çerez politikasına bakın.

Kişisel verilerinizin nasıl işleneceği

Kişisel verilerinizin işlenmesi, GDPR hükümlerine uygun olarak, BT ve telematik araçlar kullanılarak, belirtilen amaçlar için ve her durumda, GDPR Madde 32 hükümlerine uygun olarak güvenliklerini ve gizliliklerini garanti etmek için uygun yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizin hangi kişilere ifşa edilebileceği ve kimlerin bunları öğrenebileceği

Yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel verileriniz, Veri Sorumlusunun kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler olarak faaliyet gösterecek ve özellikle veri işleyicileri olarak atanacak çalışanlarına, harici danışmanlarına ve işbirlikçilerine iletilecektir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kişisel verileriniz aşağıdaki üçüncü taraflarca işlenebilir:

 1. bilgi sistemlerinin yönetimi için hizmet sağlayıcılar;
 2. teknik yardım hizmet sağlayıcıları;
 3. diğer hizmet sağlayıcılar.

Yukarıda listelenen kategorilere ait özneler, bazı durumlarda ayrı veri denetleyicileri olarak, diğer durumlarda ise GDPR’nin 28. Maddesi uyarınca Veri Denetleyicisi tarafından özel olarak atanan veri işleyicileri olarak faaliyet gösterecektir. Her durumda, verilerinizin yukarıda tanımlanan üçüncü taraflara iletilmesi, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu göz önüne alındığında, Veri Kontrolörünün meşru menfaatine dayanmaktadır.

İstediğiniz zaman Veri Sorumlusu ile iletişime geçerek veri işleyicilerinin listesini isteyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz kamuya ifşa edilmeyecektir.

Ayrıca Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizin Avrupa dışındaki ülkelere herhangi bir şekilde aktarılmasını planlamamaktadır.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Yukarıda belirtilen haklar, yukarıdaki adreslerden Veri Denetleyicisi ile iletişime geçilerek kullanılabilir. İlgili taraf olarak haklarınızın kullanımı GDPR Madde 12 uyarınca ücretsizdir. Bununla birlikte, açıkça temelsiz veya aşırı talepler söz konusu olduğunda, tekrarlanmaları nedeniyle de, Veri Denetleyicisi, talebinizi yönetmek için yapılan idari masraflar ışığında sizden makul bir ücret talep edebilir veya talebinizin karşılanmasını reddedebilir.

Son olarak, Veri Kontrolörünün ilgili tarafın kimliğini doğrulamak için gerekli ek bilgileri talep edebileceğini bildiririz.

Sizin seçiminiz. Bilgilerinizi elde ettiğimiz faaliyetlerden herhangi birine katılıp katılmayacağınıza karar vermek size bağlıdır. Katılmayı seçerseniz, hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alınacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi için onayınıza dayandığımız durumlarda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme veya reddetme hakkına sahipsiniz ve diğer yasal dayanaklara dayandığımız durumlarda, bu gizlilik bildirimine uygun olarak itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi kaynakları

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler. Web sitemizi, çeşitli amaçlar için gönüllü olarak sağlananlar dışında hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamak için kullanmıyoruz. Sizinle olan etkileşimlerimizden, kayıt talebinde bulunduğunuzda, CBPT’de eğitim almış bir Profesyonel olmayı talep ettiğinizde bile sizinle ilgili bilgiler alıyoruz. Bize sağladığınız bilgilere bağlı olarak, aldığımız bilgiler adınızı, talimat ve belgelerinizi ve diğer kimlik bilgilerinizi, fatura ve / veya gönderim adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, ödeme şeklinizi, e-posta adresinizi içerebilir. Çekle ödeme yaparsanız veya kredi ya da banka kartı kullanırsanız, alınan bilgiler hesap numaranızı içerecektir. Kendiniz hakkında herhangi bir kişisel bilgi vermemeyi tercih ederseniz, belirli programlara veya faaliyetlere katılamayabilirsiniz ve sahip olabileceğiniz bir talebi karşılayamayabiliriz. Kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde, kaydınızla ilgili olarak gerçek ve doğru bilgiler vermeyi ve kayıt bilgilerindeki her türlü değişikliği derhal bize bildirmeyi kabul edersiniz.

İşlemlerinizin güvenliği

Politikalar ve prosedürler. Bizimle paylaştığınız bilgilerin güvenli, emniyetli ve sorumlu bir şekilde ele alınmasını sağlamak için genel kabul görmüş standartları takip ediyoruz. Bunu başarmak ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak için fiziksel, elektronik ve prosedürel sistemlerimizi sürdürüyor ve izliyoruz. Ağımızın ve sistemlerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya çalışsak da, güvenlik önlemlerimizin üçüncü taraf “bilgisayar korsanlarının” bu bilgileri yasa dışı yollardan elde etmesini engelleyeceğini garanti edemeyiz. Güvenliğinizin ihlalinden veya kişisel bilgileri elde edebilecek üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değiliz. Güvenliği ihlal etmek veya ihlal etmeye teşebbüs etmek veya web sitesinin çalışmasına başka bir şekilde müdahale etmek yasaktır. Web sitesinin ve kişisel bilgilerinizin güvenliği veya bütünlüğü ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermeyiz ve bunları reddederiz.

Başkalarıyla paylaşılan bilgiler

Kayıt bilgileri. Üyelik bilgilerini basılı ve çevrimiçi üyelik dizinlerimiz aracılığıyla CBPT şubelerine, kamuya ve üyelerimize sunuyoruz. Üyelik bilgilerinizin görüntülenmesini istemiyorsanız, oturum açın ve görüntüleme tercihlerinizi değiştirin veya bizimle iletişime geçin.

Bu gizlilik bildiriminde açıklananlar dışında, kişisel bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyiz, ancak (1) veri işlemcilerine veya posta hizmetlerine bu tür bilgilerin sağlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yetkilendirdiğiniz işlemleri tamamlamak için gerekli olduğunda sizinle iletişim kurmak amacıyla, (2) çalışanların, temsilcilerin ve yüklenicilerin web sitesini yönetmesi veya yönetmesi veya teknik bir sorunu düzeltmesi gerektiğinde; (3) bir finans kuruluşu, kredi kuruluşu veya diğer üçüncü taraflar nezdindeki hesabınızın varlığını veya koşullarını doğrulamanız gerektiğinde; (4) iştiraklerimizle veya (5) kuruluşun kaynaklarını birleştirmemiz veya başka bir kuruluşa aktarmamız durumunda.

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik bilgiler
(AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca ve bu maddenin amaçları doğrultusunda bilgilendirme belgesi

Bu belge (“Bilgi”) ile Veri Kontrolörü, aşağıda tanımlandığı üzere, cbpt.org web sitesine başvurduğunuzda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve yöntemleri ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğün (“GDPR”) onlara tanıdığı haklar hakkında sizi bilgilendirmek istemektedir.

Bu Bildirim, yalnızca cbpt.org web sitesi aracılığıyla yürütülen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilidir.

 1. Veri Kontrolörü
  CBPT Araştırma Merkezi
  Kayıtlı ofis: Piazza Antonio Mancini, 4- 00196 Roma
  Faaliyet Ofisi: Piazza Antonio Mancini, 4- 00196 Roma

2. Tedavinin Amacı

 İşleme nesnesi şunlardır:

 • Kişisel veriler, vergi kodu, kimlik belgeleri, iletişim bilgileri, özgeçmişler, gerektiğinde gerçekleştirilen eğitime ilişkin sertifikalar vb. gibi kişisel kimlik verileri
 • Muhasebe kayıtları ve ödeme yapmak için gerekli kişisel mali ve bankacılık verileri

        3. İşlemenin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi gerçekleştirilir:

 • Sağlanan hizmetle bağlantılı ve araçsal amaçlar için. Bu ihtiyaç, sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanağı temsil eder. Bu amaçlar için gerekli verilerin sağlanması, söz konusu hizmetin sağlanması için gerekli bir şartı temsil eder.
 • İdari veya muhasebe amaçları için. Bu ihtiyaç, sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanağı temsil eder. Verilerin sağlanması, hizmet ilişkisinin ekonomik ve idari olarak yürütülmesi için gereklidir (sağlandığı durumlarda).
 • Yasal yükümlülükleri ve Denetim Makamları ve Organlarının hükümlerini veya idari uygulamaları yerine getirmek için. Bu ihtiyaç, sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanağı temsil eder. Bu amaçlar için gerekli verilerin sağlanması yasal bir zorunluluktur.
 • Sahibinin haklarını, örneğin mahkemede savunma hakkını kullanmak. Bu ihtiyaç, sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanağı temsil eder. Bu amaçlar için gerekli verilerin sağlanması yasal bir zorunluluktur.
 • Eğitim teklifiyle ilgili materyal göndermek için (Kurslar, Etkinlikler, yayınlarımız vb.). Sonuçta ortaya çıkan işlemeyi meşrulaştıran yasal dayanak, verip vermemekte serbest olan ve ancak istediği zaman geri çekebilecek olan ilgili tarafın rızasıdır.

İşlenen veriler doğruluk, hukuka uygunluk, şeffaflık ve katılımcıların gizlilik ve haklarının korunması ilkelerine dayalı olarak işlenecektir. Sağlanan kişisel veriler, etkinliğin organizasyonundan katılımların herhangi bir geri bildirimle doğrulanmasına kadar tüm etkinlik süresi boyunca ve ayrıca daha sonra tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenecektir.

4. İşleme yöntemleri
Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, depolanması, danışılması, işlenmesi, değiştirilmesi, seçilmesi, çıkarılması, karşılaştırılması, kullanılması, birbirine bağlanması, engellenmesi, iletilmesi, iptal edilmesi ve imha edilmesinden oluşur. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verilerin işlenmesi, hem otomatik, elektronik veya manyetik hem de otomatik olmayan, kağıt tabanlı yöntemlerle, yasalar, ilgili yönetmelikler ve iç hükümler tarafından sağlanan gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

5. İşleme yeri
Veriler halihazırda veri sorumlusunun operasyonel merkezinde işlenmekte ve arşivlenmektedir. Veriler ayrıca Veri Sorumlusu adına teknik, danışmanlık, geliştirme, yönetim ve idari-muhasebe faaliyetlerini yürütmekle görevli profesyoneller ve/veya şirketler tarafından da işlenmektedir.

6.Verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri
Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Veri İşleyen olarak atanan gerçek ve tüzel kişiler ile kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli verileri işleme yetkisine sahip gerçek kişiler ilgili tarafın verilerine erişebilir: – kişisel yönetim ve idare işlevlerinden sorumlu ve görevli olanlar ve/veya teknik işbirlikçiler ve ağ/sistem yöneticileri başta olmak üzere yetkili özneler ve/veya dahili veri işleyicileri sıfatıyla Veri Sorumlusunun çalışanları ve işbirlikçileri; – tedavinin Harici Yöneticileri sıfatıyla Veri Sorumlusu adına dış kaynak kullanımı faaliyetlerini yürüten üçüncü taraf şirketler veya diğer özneler (gösterge olarak, profesyonel hizmet tedarik şirketleri, danışmanlar, sigorta hizmetlerinin sağlanması için sigorta şirketleri, muhasebeciler vb.

Veri Sorumlusu katılımcıların verilerini üçüncü taraflara iletebilir, örneğin aşağıdaki konulara veya konu kategorilerine ait olanlar gibi: Denetleyici Kurumlar, Adli Makamlar ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kanunen iletişimin zorunlu olduğu kişiler.
Bu kişiler, verileri bağımsız veri kontrolörleri sıfatıyla işleyecektir.
Katılımcı verileri Veri Sorumlusu tarafından dağıtılmayacaktır. 

7. Veri saklama süresi

Muhasebe ve idari faaliyetler için sağlanan veriler (sağlandığı durumlarda), İtalyan Medeni Kanunu’nun 2220. maddesi hükümleri uyarınca kanunla belirlenen 10 yıllık bir süre boyunca sahibinin arşivlerinde saklanacaktır. İtalyan Medeni Kanunu’nun 2220. maddesi uyarınca, uzatılmalarını haklı kılan ücretlerin gecikmeli olarak ödenmesine halel getirmeksizin. CBPT Araştırma Merkezi’nin hizmetlerini bilgilendirmek ve tanıtmak amacıyla işlenen kişisel verilerle ilgili olarak, aynı veriler orantılılık ilkesine uygun olarak ve her durumda işleme amaçları yerine getirilinceye veya ilgili tarafça özel rızanın geri çekilmesi gerçekleşinceye kadar saklanacaktır.

8. Verilerin yurt dışına aktarılması

Veri Sorumlusu, kararlaştırılan faaliyetlerle ilgili olmayan üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara veri aktarmayacağını beyan eder.

9. Otomatik karar verme süreçleri

Otomatik karar verme süreçleri uygulanmaz.

10. İlgili tarafın hakları

2016/679 sayılı Avrupa Tüzüğü’nün 15 ila 22. maddeleri uyarınca, ilgili taraf aşağıdaki konularda bilgilendirilir:

 1. Veri sorumlusu olarak CBPT Araştırma Merkezi’nden kişisel verilere erişmesini, bunları düzeltmesini veya iptal etmesini veya işlemesini sınırlandırmasını veya öngörülen durumlarda işlemesine karşı çıkmasını isteme hakkına sahiptir;
 2. CBPT Araştırma Merkezi’ne sağlanan ve onlar tarafından rıza veya diğer yasal dayanaklara dayanarak işlenen kişisel verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve okunaklı bir biçimde alma ve bu verileri başka bir Veri Kontrolörüne engelsiz olarak iletme hakkına sahiptir;
 3. kendisi ile ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer bir şekilde kişiliğini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı kararlara tabi tutulmama hakkına sahiptir;
 4. garanteprivacy.it adresindeki Kurumun resmi web sitesinde yayınlanan prosedürleri ve göstergeleri izleyerek kişisel verilerin korunması için Garantör’e şikayette bulunma hakkına sahiptir;
 5. İlgili tarafın talebi üzerine gerçekleştirilen herhangi bir düzeltme veya iptal veya işleme sınırlaması – bunun imkansız olduğu kanıtlanmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe – CBPT Araştırma Merkezi tarafından kişisel verilerin iletildiği alıcıların her birine iletilecektir. CBPT Araştırma Merkezi, ilgili tarafın talep etmesi halinde bu alıcıları ilgili tarafa iletebilir.

Hakların kullanımı herhangi bir resmi kısıtlamaya tabi değildir ve ücretsizdir.

11. İlgili tarafın hakları nasıl kullanılır?

Yukarıda listelenen 2016/679 sayılı Avrupa Tüzüğü tarafından sağlanan hakları kullanmak için, ilgili taraf iadeli taahhütlü mektupla yazılı bir talep gönderebilir:

CBPT ARAŞTIRMA MERKEZİ

Piazza Antonio Mancini 4 – 00196 Roma 

error: Contenuto protetto!
Free Book Cognitive behavioral play therapy

Free Ebook Cognitive Behavioral Play Therapy

Thank you for signing up! Check your email for download your free E-book and enjoy it. If you don't see an email from info@cbpt.org check the spam!