EBEVEYN EĞİTİMİ

Ebeveyn Eğitimi ebeveynlere ve çocuklarının çeşitli davranışsal sorunlarının tedavisine yönelik ispatlanmış bir müdahaledir. Ebeveyn eğitim müdahalesinin amacı, önleyici bir bakış açısıyla, ebeveynlerin olumlu davranışsal ve iletişimsel ilişkiler ve alışkanlıklar oluşturmasına imkan tanıyan bir program yapılandırmaktır.

BDOT Araştırma Merkezi, Bilişsel Davranışçı Ebeveyn Eğitimi (BDEE) müdahalesini kullanır. Bu müdahale, ebeveyn yeterliliği, eş desteği ve ebeveynlerin çocuklarına uyum sağlama yetisini geliştirme konusunda özel bir etkiye sahiptir (Pezzica; Bigozzi; 2015).

Kurs nasıl düzenlenir?

Ebeveyn Eğitimi müdahalesi genellikle üç farklı “aşamaya” göre yapılandırılmıştır (Vio, Marzocchi & Offers; 1999).

 İlk giriş bölümü, sorunu anlamaya, değişime hazırlanmaya ve sorunu tanımlamaya yöneliktir. Sorunu anlamaya yönelik toplantılarda çocuğun yaşadığı zorluklarla ilgili doğru bilgiler verilir. Ebeveyn Eğitimi müdahalesine yönelik gerçekçi beklentiler oluşturulur.

 İkinci aşama Çocuğun davranışlarını yönetmek için çeşitli eğitim tekniklerini tanıtır. Bu aşamanın temel amacı, ebeveynlere hayatlarını yapılandırmaları için somut yardımda bulunmaktır.

 Üçüncü ve son bölüm, Ebeveyn Eğitimi kursu sırasında ebeveynlerin öğrendiği her bilginin genelleştirilmesi ve kullanılmasına odaklanır. Erken harekete geçilebilmesi için çocuğun problemli davranışlarına ilişkin “uyarı” niteliğindeki olayların fark edilmesine dikkat edilecektir.

Ebeveynlere net talimatlar vermeleri, kabul edilebilir davranışları olumlu bir şekilde geliştirmeleri, belirli sorunlu davranışları görmezden gelmeleri ve cezaları etkili bir şekilde kullanmaları öğretilir.

Davranışsal tekniklerin öğretilmesinin yanı sıra, ebeveynlerin çocuğun olumsuz davranışlarını yorumlaması çok önemli bir adımdır. Aslında ebeveynlere bu stratejileri kullanmayı öğretmek, davranışsal ebeveyn eğitiminin bir özelliğidir.

Ebeveyn Eğitimi sürecinde, ebeveyn-çocuk ilişkisi dahilinde çocukların davranışlarının gözlenmesine büyük önem verilir. Aslında, bir hayli zor olan, olayları yorumlamadan raporlama görevini mümkün olduğunca kolaylaştırmak önemlidir. Ebeveyn Eğitiminin nihai hedefi iki yönlüdür. Bir yandan, ebeveynler hassaslaştırılır ve çocuklarıyla nasıl etkileşim kuracaklarını anlamalarına yardımcı olunur. Aslında, çocuklarının davranışlarına ilişkin gerçekçi nedensel yüklemeler geliştirebilirler. Ek olarak, kendilerini sakin ve güven verici bir ilişki kurmanın temeli olan fonksiyonel davranış ve iletişim alışkanlıkları oluşturmaya teşvik ederler. Diğer yandan, ebeveynliği destekleme süreci, güvenlik duygusunu ve daha fazla farkındalık geliştirmek için ilişkisel sorunları yönetme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Kaynakça

Pezzica, Sara & Bigozzi, Lucia. (2015). Un Parent Training cognitivo comportamentale e mentalizzante per bambini con ADHD. Psicologia Clinica dello Sviluppo.

Vio C., Marzocchi G.M. & Offredi F. (1999). Il bambino con deficit di attenzione/iperattività. Erickson, Trento.

Vio C., Offredi F. & Marzocchi G.M. (1999). Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività: sperimentazione di un training metacognitivo. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 3, 241-262.

Write Us

[wpforms id="7335" title="false" description="false"]

İtalya’da Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

CBPT nasıl ve ne zaman kullanılır?

CBPT’nin Tarihçesi

Fotoğraf: Freepick
error: Contenuto protetto!
Free Book Cognitive behavioral play therapy

Free Ebook Cognitive Behavioral Play Therapy

Thank you for signing up! Check your email for download your free E-book and enjoy it. If you don't see an email from info@cbpt.org check the spam!